Executives (अधिकारी)

__________________________________________________________________________________________________________________

President: Mr. Ajay Pradhan

__________________________________________________________________________________________________________________

Vice President: Lalita Bhalerao

__________________________________________________________________________________________________________________

Treasurer: Mr. Aniket Diwanji

__________________________________________________________________________________________________________________

Secretary: Mr. Mihir Shinde

__________________________________________________________________________________________________________________

Grant Application Officer : Mr. Prashant Jagdale

__________________________________________________________________________________________________________________

Mr. Abhijit Moholkar

__________________________________________________________________________________________________________________

Mr. Durgadas Naik

__________________________________________________________________________________________________________________

Mr. Gopi Bhujabal

__________________________________________________________________________________________________________________

Mr. Mayuresh Kulkarni

__________________________________________________________________________________________________________________

Mr. Monish Lagad

________________________________________________________________________________________________________________

Mrs. Shruti Ghangurde

________________________________________________________________________________________________________________